BİYOENFORMATİK

                                                      Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜVEN                 Arş. Gör. Sümeyya ARIKAN