STAJ

STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) Zorunlu Staj Başvuru Formu (Form-1a) ile Genel Sağlık Sigortası ve Taahhütname Formu (Form-1b) bilgisayar üzerinde (gerekli kısımları) doldurulur. Form-1a fotoğraf yapıştırılıp 3 (üç) nüsha halinde, Form-1b tek nüsha halinde hazırlanır ve sadece salı günleri imza karşılığında bölüm sekreterine teslim edilir.

2) Öğrencinin beyan ettiği staj yeri uygun görüldüğü taktirde komisyon başkanı tarafından imzalanır. Öğrenci belgeyi sadece çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında bölümden teslim alarak staj yapacağı yere onaylatır. 

3) İşyeri tarafından onaylanan formlar öğrenci işlerine teslim edilir.

4) Başvuru formalarının en geç staja başlama süresinden 20 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

5) Başvuru sırasında işyerleri talep ettiği taktirde üniversite tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılacağına dair yazı için tıklayınız.

STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) Öğrenci Staj Sicil Fişi (Form-2) ve İş Veren Staj Değerlendirme formu (Form-3a) işyeri yetkilisi tarafından doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

2) Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Form-3b)’ni doldurularak Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

3) Staj Defteri, her iş günü için, Günlük Staj Raporu formu kullanarak Staj Defteri Hazırlama Kitapçığına uygun olarak hazırlanıp Form-2, Form-3a ve Form-3b ile birlikte Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir. 

GEREKLİ BİLGİLER

1. STAJ FORMLARI;

Stajınız için gerekli Formları ve Staj Defteri Hazırlama Kitapçığını web sitesinden temin edebilirsiniz. (Zorunlu Staj Başvuru Formu (Form-3) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından mühürlü olması zorunludur).

2. STAJ SÜRESİ;

Staj süresi 50 iş günü olup, 25+25 şeklinde yapılabilir.