STAJ

A) STAJ ORYANTASYON SUNUMU

Staj ile ilgili tüm işlemlerin anlatıldığı oryantasyon sunumu için tıklayınız.

B) STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) Zorunlu Staj Başvuru Formu (Form-1a) ile Genel Sağlık Sigortası ve Taahhütname Formu (Form-1b) bilgisayar üzerinde (gerekli kısımları) doldurulur. Form-1a fotoğraf yapıştırılıp 3 (üç) nüsha halinde, Form-1b tek nüsha halinde hazırlanır ve sadece salı günleri imza karşılığında bölüm sekreterine teslim edilir.

2) Öğrencinin beyan ettiği staj yeri uygun görüldüğü taktirde komisyon başkanı tarafından imzalanır. Öğrenci belgeyi sadece çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında bölümden teslim alarak staj yapacağı yere onaylatır. 

3) İşyeri tarafından onaylanan formlar öğrenci işlerine teslim edilir.

4) Başvuru formalarının en geç staja başlama süresinden 20 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

5) Başvuru sırasında işyerleri talep ettiği taktirde üniversite tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılacağına dair yazı için tıklayınız.

C) STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1) Öğrenci Staj Sicil Fişi (Form-2) ve İş Veren Staj Değerlendirme formu (Form-3a) işyeri yetkilisi tarafından doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

2) Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Form-3b)’ni doldurularak Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir.

3) Staj Defteri, her iş günü için, Günlük Staj Raporu formu kullanarak Staj Defteri Hazırlama Kitapçığına uygun olarak hazırlanıp Form-2, Form-3a ve Form-3b ile birlikte Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilir. 

4) Zorunlu stajını özel hastanelerde ve şirketlerde yapacak öğrencilerimizin Staj Kabul ve Staj Sözleşme Formunu işverenlerle birlikte doldurmaları gerekmektedir. Formun hazırlanışı ve teslimi ile ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

      a) Öğrenci staj eğitiminde ücret alacağını bildiren Staj Kabul ve Sözleşme  formunu taraflarca (öğrenci, firma, fakülte) eksiksiz bir şekilde doldurulmasını sağlayarak  PDF formatında mfstaj@duzce.edu.tr adresine dosya adı Staj Kabul ve Sözleşme Formu adı altında göndermeleri ayrıca aslını mutlaka  dekanlık binası ( A Blok) 3. katta bulunan Kemal Çelik’ e elden teslim etmeleri gerekir.

     Not: Staj Kabul ve Sözleşme formunu 2017-2018 bahar döneminde bölüm internet sayfasından edinen ve staj yapacağı firmaya götürmek üzere formun gerekli bölümlerini dolduran ve imzalatan öğrencilerin tekrar yeni bir sözleşme formu doldurmaları gerekmez.

      b) Firma tarafından öğrenciye yapılan ödemeye ait banka dekontu ( Dekont üzerinde tarafların bilgileri eksiksiz ve açıklayıcı  olmalıdır.) PDF formatında mfstaj@duzce.edu.tr adresine dosya adı Dekont adı altında gönderilmesi ayrıca aslının Staj Kabul ve Sözleşme Formuna ek olarak Kemal ÇELİK’ e elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: ( Dekont yerine bankamatik çıktısı, ücret bordrosu gibi belgeler kabul edilmez.)

     c) Bölüm sayfalarında yayınlanan ücretli staj formu ve firma bilgileri formu EXCEL formatında doldurularak aynı formatta mfstaj@duzce.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

         d) a ve b maddelerinde istenen belgelerin aslı yetkili kişiye teslim edilmediği sürece elektronik ortamdan gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

         e) a, b ve c maddelerindeki bilgilerin doğruluğu ve işleme hazır olarak eksiksiz  hazırlanıp teslim edilmesi ilgili öğrencinin sorumluluğundadır. Bu belgeler aynı elektronik postaya tek seferde  istenen format ve dosyalar halinde eklenmesi gerekir. Aksi taktirde takibi mümkün olmayacağından gerekli işlemler yapılamayacaktır.

Not:

1) “Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı” firmalara yapılmaktadır. Öğrenciler bu katkı ücretinden faydalanamazlar.

2) Firma adına yetkili kişinin  Staj Kabul ve Sözleşme formunda geçen hükümleri dikkatlice okuması ve gereken koşulları sağlaması durumunda ilgili firma bu fondan faydalanacaktır.

3) Öğrenci ücretli staj yapmamış  ise yukarıda belirtilen  formları doldurmasına gerek yoktur.

4) mfstaj@duzce.edu.tr  adresi diğer staj ve öğrenci işleri için kullanılmaz. 

 

D) GEREKLİ BİLGİLER

1. STAJ FORMLARI;

Stajınız için gerekli Formları ve Staj Defteri Hazırlama Kitapçığını web sitesinden temin edebilirsiniz. (Zorunlu Staj Başvuru Formu (Form-3) Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından mühürlü olması zorunludur).

2. STAJ SÜRESİ;

Staj süresi 50 iş günü olup, 25+25 şeklinde yapılabilir.