MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Sahip olduğu beceri ile biyomedikal alanda teşhis ve tedavi için yeni yöntemler geliştirebilen, bilgiye ulaşmayı bilen ve ulaştığı bilgiyle yeni teknolojiler üretebilen, araştırma/geliştirme ve ekip çalışmasına yatkın nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, sağlık alanında gelişmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatılmış araştırmacı mühendisler yetiştirmeye yönelik bir bölüm olmaktır.